Veleučilište u Požegi

TopHeader
 • 110622113652931
 • 11110910213417
 • 11062211434407
 • 11062015594634

Djelatnosti: Obrazovanje, vinarstvo, voćarstvo

Proizvodi u ponudi: Obrazovanje, Savjetodavne usluge, Vina, Voćarstvo

KONTAKTIRAJTE Veleučilište u Požegi

 

Veleučilište u Požegi utemeljeno je Odlukom Vlade Republike Hrvatske 21. svibnja 1998. godine kao javna visokoškolska ustanova (NN br. 75/98).

Uredbom o osnivanju Veleučilišta u Požegi (N.N. 75/98), Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Požegi (NN br. 51/05) i Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Požegi (NN br. 57/07) Vlada RH kao osnivač određuje glavne djelatnosti Veleučilišta;

 • ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih studija iz biotehničkih, društvenih i tehničkih znanosti,
 • ustrojavanje se izvodi veleučilišnim odjelima.

Utemeljenjem Veleučilišta u Požegi završen je dugi put od ideje do otvaranja visokoškolske ustanove u Požegi, kao povijesni dug ovome kraju još iz 18. stoljeća, a na temeljima Acacademie Possegane (1763.-1774.)

Djelatnost Veleučilišta u Požegi  je:

 • ustrojavanje i izvođenje stručnih studija iz područja biotehničkih, društvenih i tehničkih znanosti u trajanju od najmanje tri godine, kojima se stječe minimalno 180 ECTS bodova i stručni naziv Stručni prvostupnik (baccalaureus, baccalaurea) odgovarajuće struke u skladu s posebnim zakonom,
 • ustrojavanje i izvođenje specijalističkih diplomskih stručnih studija, u trajanju od jedne do dvije godine, kojima se stječe 60 do 120 ECTS bodova i stručno zvanjespecijaliste ( spec. ) odgovarajuće struke koji se koristi uz stručni naziv stečen stručnim studijem ili preddiplomskim sveučilišnim studijem,
 • obavljanje stručnog i znanstvenog rada iz područja djelatnosti u skladu saZakonom, te posebnim propisima;
 • ustrojavanje i izvođenje programa stručnog usavršavanja koji se ne smatrajustudijem u smislu Zakona,
 • izdavačka djelatnost koja obuhvaća uređivanje, izdavanje, prodaju, populariziranje i plasman skripata, knjiga, brošura, časopisa, godišnjaka,separata, stručnih i znanstvenih kataloga, te ostalih tiskanih i na drugi načinumnoženih publikacija namijenjenih javnosti, izdavanje časopisa i udžbenika,priručnika, monografija i drugih posebnih izdanja,
 • bibliotečna i informatička djelatnost vezana uz temeljnu djelatnost, maloprodajaknjiga i skripata – papirnica za studente,
 • organiziranje tečajeva, seminara, te stručnih i znanstvenih skupova,
 • poslovi obavljanja fizikalno-kemijskih analiza vina i drugih proizvoda od grožđa, vina i voća, te davanje organoleptičke ocjene za potrebe vinogradara, vinara i voćara,
 • prodaja proizvoda vlastite nastavne proizvodnje u okviru nastavnih objekata Veleučilišta – Vinskog podruma Poljoprivrednoga odjela
 • poslovi obavljanja laboratorijskih analiza tla i davanje preporuka građanima natemelju analiziranih uzoraka,
 • proizvodnja, prerada i promet proizvoda vlastite proizvodnje: grožđa, prerađevinaod grožđa, vina, loznog sadnog materijala, voća, voćnih prerađevina, voćnih sadnica, alkoholnih pića (vinski destilati, voćne rakije i likeri) i biljnih ekološkihproizvoda,
 • pružanje konzultantskih usluga iz područja poljoprivredne djelatnosti
 • ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih.