Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod

regoč
  • IF
  • IF
  • IF
  • Naziv:Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod
  • Adresa:Mikrorajon 13
  • Grad:Slavonski Brod
  • Telefon:tel/fax: 035/266 500
  • Email:udrugaregoc@gmail.com

Djelatnosti: Udruga koja okuplja osobe s invaliditetom

KONTAKTIRAJTE Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod

 

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod je nevladina, neprofitna udruga koja okuplja roditelje i članove lokalne zajednice koji rade na poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Udruga djeluje 35 godina a preregistrirana je 1998. godine. Udruga broji 286 članova, dok svakodnevno u udrugu dolazi 40 – 45 članova. Prostore za rad udruzi je dodijelio Grad Slavonski Brod na korištenje bez naknade uz plaćanje režijskih troškova. U udruzi su preko trogodišnjeg programa preko Ministarstva socijalne skrbi zaposlene četiri osobe.

Ciljevi Udruge sukladno Statutu su:

Promicanje jednakih prava osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji.
Razvoj i unaprjeđenje politika u području invaliditeta, posebice politika za osobe s IT-ma putem djelovanja na lokalne, regionalne i institucije RH.
Okupljanje i poticanje osoba s intelektualnim teškoćama, članova njihovih obitelji, skrbnika, stručnjaka, građana i cjelokupne javnosti za izvršavanje aktivnosti koje idu u korist osoba s IT-ma i utječu na poboljšanje kvalitete života u svim životnim razdobljima.
Pružanje podrške obiteljima u suživotu s osobom s intelektualnim teškoćama, informiranje roditelja i obitelji osobe s IT-om o pravima i mogućnostima zbrinjavanja razvojem sustava samostalnog življenja i drugih oblika zaštite svojih članova u cilju izjednačavanja mogućnosti.
Aktivnosti Udruge Regoč:

Okupljanje roditelja i osoba s intelektualnim teškoćama.
Snimanje socio ekonomske situacije obitelji i rješavanja socijalnih i drugih problema u obitelji.
Praćenje potreba osoba s intelektualnim teškoćama.
Javno zagovaranje potreba osoba s intelektualnim teškoćama.
Predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih zakonskih propisa u korist osoba s intelektualnim teškoćama.
Poticanje mjera za unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja i rehabilitacije.
Zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama.
Uključivanje u život lokalne zajednice i organiziranje raznih edukacija za obitelji, osoba s intelektualnim teškoćama, volontere i stručnjake.
Poludnevni boravak- financiran preko trogodišnjeg programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
Svladavanje aktivnosti svakodnevnog života (briga o sebi , kupovanje i rukovanje novcem, kretanje gradom , upoznavanje javnih ustanova)
Radne aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom Tvornica Tim rekord- Oriovac i Čuljak-obrt za proizvodnju.)
Zapošljavanje na otvorenom tržištu rada(suradnja s gradom Slavonskim Brodom i Zavodom za zapošljavanjem)
Uključivanje u kulturno-prezentacijke aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom(izložbe, kazališne predstave, događaji u gradu, manifestacije)
Svakodnevno pružanje podrške obiteljima kroz informativno pravno savjetovalište, psihološko savjetovalište i podrška obiteljima koje imaju kod kuće osobu s teškim intelektualnim teškoćama.
Za članove je organiziran prijevoz i prehrana.IF

IF

IF