Posavska hrvatska- Lasica d.o.o.

1962718_135060243331063_665197294_n
  • Naziv:Posavska hrvatska- Lasica d.o.o.
  • Adresa:Kraljice Jelene 26
  • Grad:Slavonski Brod
  • Telefon:035 446 477
  • Email:posavska@gmail.com

Djelatnosti: Glasilo za politička, kulturna i gospodarska pitanja Brodsko-posavske županije

KONTAKTIRAJTE Posavska hrvatska- Lasica d.o.o.

 

Posavska Hrvatska , glasilo za politička, kulturna i gospodarska pitanja Brodsko-posavske županije Kontinuirano djelujemo u Slavonskom Brodu od 1947. godine, najprije pod imenom “Brodski list”, a kada je u Slavonskom Brodu utemeljen i radio, od 1964. do 1992. godine zajedničko uredništvo djeluje pod imenom “Brodski list i Radio Brod”. Tjednik 1992. mijenja ime u “Posavska Hrvatska”, nazivajući se po prvim brodskim novinama, utemeljenima 1894. godine., a u nakani da osim područja brodskog i novogradiškog Posavlja prati i događaje u Bosanskoj Posavini.